logowanie rejestracja
logo szroty.pl
Ogólnopolska baza punktów sprzedaży części używanych i stacji demontażu!

Dodaj bezpłatny wpis, całkowicie za darmo, na zawsze !

aktualnie zarejestrowanych: 565 punktów

02.03.2015
Dziura w jezdni - co zrobić, by dostać odszkodowanie?
Kierowcy często narzekają na “dziury” w polskich drogach. Ubytki w nawierzchni znacząco zmniejszają komfort jazdy, a nawet mogą okazać się niebezpieczne. Co zrobić, kiedy przez “dziurę w jezdni” uszkodzimy samochód? Starać się o odszkodowanie!
CZYTAJ WIĘCEJ

Szukasz części samochodowych, wyślij zapytanie!
Szukasz części samochodowych, wyślij zapytanie!

Sprzedajesz części, złomujesz ?
 • Daj się zauważyć
 • Dzięki rejestracji otrzymasz możliwość wprowadzenia
  wszelkich informacji o swoim punkcie!
 • Aktywuj dodatkowo konto PREMIUM!
  • Stworzysz swoją pełną wizytówkę firmy.
  • Otrzymasz możlwiość stworzenia galerii zdjęć.
  • Otrzymasz od nas swój unikalny adres internetowy.
  • i wiele innych !
zobacz szczegóły
Ostatnio dodane: #
x

Regulamin

Regulamin


Serwis internetowy działający pod adresem http://szroty.pl prowadzony jest przez:
Darpit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod nr KRS: 0000478441, posiadającą numer NIP: 993-065-28-42, kapitał zakładowy w wysokości 20.100,00 PLN, zwanym dalej Usługodawcą.

Postanowienia ogólne
 1. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące serwisu szroty.pl przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe serwisu są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem usługi „szukaj części” świadczonej na podstawie stosownego regulaminu, usługi serwisu szroty.pl przeznaczone są dla przedsiębiorców.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Klient ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi.
 5. Każdy Klient korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://szroty.pl/regulamin
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania planów taryfowych. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach. Zmiany nie znajdują zastosowania do wykupionych już przez Klientów płatnych pakietów usług.
 8. Klient wykupujący płatny pakiet uzyskuje czasową licencję na korzystanie z rozserzonej wersji serwisu.
 9. Klient poprzez utworzenie konta w serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w całości go akceptuje.
 10. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem danych z serwisu w terminie do 14 dni.
 11. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane drogą mailową, na adres podany w zakładce kontakt.

Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu szroty.pl są przetwarzane przez Darpit Sp. z o.o.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis szorty.pl
  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Podczas używania aplikacji, oprócz danych wprowadzonych przez Klienta, serwis może logować dane o adresach IP, używanych przeglądarkach i typach systemu operacyjnego.
 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W celu zapewnienia poprawnej pracy serwisu, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
 7. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych osobowych osób poszukujących części udostępnianych im przez Usługodawcę.
Ceny
 1. Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym na stronie szroty.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
Zamówienia/Sprzedaż
 1. 1. Serwis internetowy szroty.pl umożliwia Klientom:
  1. zakładanie bezpłatnych kont firmowych do promowania własnej firmy
  2. rozszerzenie posiadanych kont do wersji PREMIUM o zwiększonej funkcjonalności
 2. Serwis internetowy szroty.pl przyjmuje zamówienia wyłacznie drogą internetową. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Dostawa
 1. Klientom oferujemy dwa plany licencyjne: bezpłatny i płatny. Pakiet płatny (PREMIUM) pozwala na rozszerzenie funkcjonalności na 1 rok.
Sposoby płatności
 1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji.
 2. Płatne pakiety wymagają wniesienia opłaty.
 3. Opłata za płatne pakiety wnoszona jest z góry. Płatności realizowane są poprzez system płatności internetowych PayU.
 4. Darpit Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
 5. Darpit Sp. z o.o. ma prawo przed zbliżającym się końcem opłaconego okresu wysyłać informacje na adres mailowy podany w panelu Klienta
 6. Konto PREMIUM nie opłacone zmienia swój status na wersję podstawową (BASIC). Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.
Zmiany Regulaminu
 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Klientowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Klient może do chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu, rozwiązać Umowę składając Spółce stosowne oświadczenie (dopuszczalna jest również w forma elektroniczna). W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres.
 4. Jeżeli Klient nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
Reklamacje
 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące działania systemu za pośrednictwem danych widocznych na stronie w zakładce Kontakt.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
 4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.
 5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący przedmiotem reklamacji.
 6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania systemu, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin szroty.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.


Akceptuje
Witryna korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się i akceptuje